Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
PDF Print E-mail

Τμήμα Ηλεκτρικές  εγκαταστάσεις φωτισμού, ισχύος και Πινάκων διανομής. όπως:

α -   Εγκαταστάσεις Φωτισμού

β -   Εγκαταστάσεις  ρευματοδοτών και σημείων ισχύος

γ - Εγκαταστάσεις Παροχών

δ - Εγκατάσταση ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ε - Εγκαταστάσεις Διορθωτών συντελεστή Ισχύος ( PFCU )

ζ - Εγκαταστάσεις αντικεραυνικών προστασίας και προστασίας από υπερτάσεις