Πιστοποιητικά

1)   Η Εταιρία  κατέχει πιστοποιητικό μελέτης & εργοληψίας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Α ΤΑΞΗΣ * που εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας που είναι η  Ηλεκτρομηχανολογική  Υπηρεσία .*( ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥ ΙΣΧΥΟΣ & ΤΑΣΗΣ ) .

2)   Επίσης η εταιρεία κατέχει πιστοποιητικό μελέτης & εργοληψίας τηλεφωνικών εγκαταστάσεων απεριορίστου αριθμού τηλεφωνικών σημείων που έχει εκδοθεί από την CYTA  που είναι  η αρμόδια αρχή για την έκδοση τέτοιων πιστοποιητικών.

3)   Η εταιρεία μας είναι  KNX ( EIB ) partner με τρία στελέχη της να έχουν παρακολούθηση σεμινάρια και να πιστοποιηθούν από τον αρμόδιο φορέα.

4)  Η εταιρεία μας με τρία στελέχη της  έχει τύχη  εκπαίδευσης και πιστοποιηθεί από την εταιρεία  PANDUIT ως ειδικοί των υλικών της που  μας αφορούν για την εγκατάσταση συστημάτων δομημένης καλωδίωσης (STRUCTUAL CABLING ) και μετά από τον επιτυχή έλεγχο της εγκατάστασης  εκδίδεται πιστοποιητικό 25 έτους εγγύησης της εγκατάστασης.

5)   Στελέχη της εταιρείας έχουν τύχει εκπαίδευσης και έχουν πιστοποιηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία ως κατάλληλα για την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Η εταιρεία έχει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας με αριθμό  Γ/0058/10.

6)   Προσοντούχα στελέχη της εταιρείας με πολυετή πείρα στην εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας έχουν πιστοποιηθεί από διάφορες εταιρείας  ως καταλλήλους για την εγκατάσταση των προϊόντων τους . (TEXECOM (UK) burglar alarms system, C-TEC (UK) fire alarm systems, MICRO DIGITAL CCTV SYSTEMS και BSB (access control systems).